Mã: THPT-064

Máy Rumcoop

Mã: THPT-053

Ống Niu - tơn

Mã: THPT-052

Bộ đệm khí