Mã: BL3-052A

Phụ kiện

Mã: BL3-047A

Phụ kiện

Mã: BL2-033A

Đầu đĩa

Mã: BL3-032A

Đài đĩa CD