Quy chế hoạt động

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

1. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG
    - Website https://miladi.com.vn là website thương mại điện tử chính thức của Công ty cổ phần Miladi Việt Nam đã được đăng ký với Bộ công thương. Website là một ứng dụng của chúng tôi và hoạt động theo luật doanh nghiệp số 0107457399 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 01/06/2016.
    - Bản quy chế này ban hành các quy định bắt buộc áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch với mục đích tạo ra một môi trường hoạt động cung cứng h
àng hóa thông qua website thương mại điện tử https://miladi.com.vn
.
    - 
Các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch trên website thương mại điện tử miladi.com.vn có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung quy chế này và quy định của pháp luật hiện hành.

    - Website thương mại điện tử miladi.com.v có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào về Điều khoản và Điều kiện trong nội dung Quy chế này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Thành viên vui lòng kiểm tra các điều kiện này để cập nhật các thay đổi. Và khi bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi về Điều khoản và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.

2. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA WEBSITE MILADI.COM.VN

* Quyền
    - Yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin chính xác, trung thực và cập nhật khi thực hiện giao dịch
    - Từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ cho các cá nhân, tổ chức trong trường hợp có cơ sở chứng minh các cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin không chính xác, không đầy đủ, vi phạm pháp luật, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.
    - Thu thập thông tin cá nhân khách hàng dùng cho mục đích cung cấp và cải thiện chất lượng dịch vụ.
    - T
ừ chối hoàn trả lại tiền đã thanh toán từ khách hàng khi khách hàng đã đồng ý mua hàng
     - T
ừ chối bảo hành hàng hóa do lỗi của người sử dụng và những điều khoản mà không phải là điều kiện bảo hàng của nhà sản xuất

 

* Nghĩa vụ
    - Lưu trữ v
à bảo mật thông tin đăng ký của khách hàng tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.
    - 
Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

    - Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

   - Có trách nhiệm tuân thủ các quy định của Luật Thương mại và các quy định pháp luật liên quan về hoạt động thương mại, khuyến mại. Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của các tính năng, dịch vụ cung cấp.
    - Bảo mật thông tin cá nhân của thành viên, không được được tiết lộ cho bên thứ ba dưới bất kì hình thức nào nếu không được sự cho phép của thành viên, trừ trường hợp có yêu cầu chính đáng từ cơ quan quản lý hoặc tòa án.

     - Bảo hành hàng hóa khi lỗi nằm trong điều kiện bảo hành
     - Đổi trả hàng hóa theo điều kiện quy định về đổi trả

 

3. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG

* Quyền
    - Với tư cách là khách hàng, bạn có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Bộ luật dân sự và Luật thương mại Việt Nam và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
    - Khách hàng phải có đủ tư cách và năng lực pháp lý theo luật định, cam kết không phải là người mất hay bị hạn chế hành vi dân sự, bị ràng buộc với bên thứ ba, liên quan đến bản án hay quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bị cấm thực hiện các giao dịch dân sự. 
    - Có trách nhiệm thanh toán giá trị hàng hóa mà mình đã đặt mua.
     
* Nghĩa vụ

    -  Bạn có trách nhiệm cung cấp thông tin theo yêu cầu kể từ khi có yêu cầu xác minh thông tin của Miladi.com.vn và phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin do mình cung cấp, đảm bảo việc đăng ký, sử dụng dịch vụ đúng pháp luật, không xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác. 
     

4. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI

    - Khi phát sinh tranh chấp, Công ty cổ phần Mialadi Việt Nam đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của công ty.

    - Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên miladi.com.vn sẽ được các bên thương lượng giải quyết, trong trường hợp không tự giải quyết được thì một trong hai bên có quyền đưa ra cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật.

    - Mialdi.com.vn công khai cơ chế và quy trình giải quyết tranh chấp đối với các bên liên quan: giải quyết tranh chấp theo cơ chế trao đổi thỏa thuận thống nhất, các bên liên quan sẽ thực hiện theo quy trình trao đổi gián tiếp qua điện thoại, xác nhận văn bằng email, nếu vẫn chưa thỏa thuận được thì sẽ giải quyết thông qua gặp trực tiếp để cụ thể hóa vấn đề, giải quyết triệt để vấn đề mâu thuẩn giữa các bên sao cho có lợi nhất.

    - Quy trình, thời gian giải quyết khiếu nại cụ thể: Sau khi tiếp nhận thông tin khiếu nại, Miladi.com.vn sẽ xem xét trả lời khiếu nại trong vòng 03-05 ngày làm việc. chúng tôi không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin khiếu nại không đến được Miladi.com.vn do lỗi của thành viên hoặc của bên thứ ba có liên quan. Kết quả giải quyết khiếu nại có thể được gửi đến thành viên qua email, điện thoại, địa chỉ của thành viên hoặc bằng một hình thức khác tùy theo thỏa thuận của các bên.

    - Miladi.com.vn luôn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Vì vậy, đề nghị khách hàng cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.