Bán hàng cùng Miladi

BÁN HÀNG CÙNG MILADI

1. Bước 1: Liên hệ với Miladi để nhận bản khai về thông tin nhà bán hàng
2. Bước 2: Điền thông tin vào bản thông tin nhà bán hàng và gửi lại cho Miladi theo hòm thư cskh@miladi.com.vn
3. Bước 3; Sau 5 ngày kể từ ngày gửi bản thông tin nhà bán hàng cho Miladi, chúng tôi sẽ thông báo cho nhà bán hàng về việc chấp nhận việc bán hàng cùng Mialdi
4. Bước 4: Đăng nhập thông tin sản phẩm lên Website Miladi.com.vn