Thương hiệu

THƯƠNG HIỆU
 
   Hàng hóa do chúng tôi cung ứng và sản xuất đều dựa trên các hãng có thương hiệu nổi tiếng trên thị trường:


1. Thương hiệu của chúng tôi
 - Đồ chơi trẻ em, thiết bị trường học, đồ gia dụng MILADI
   

 - Đồ chơi trẻ em, thiết bị trường học, đồ gia dụng BÁCH LÂM
  

2. Các thương hiệu sản xuất đồ chơi trẻ em
- Đồ chơi trẻ em LEGO

- Đồ chơi trẻ em BARBIE

3. Các thương hiệu sản xuất thiết bị trường học

4. Các thương hiệu sản máy, dụng công nghiệp và nông nghiệp

5. Các thương hiệu sản xuất đồ gia dụng

6. Các thương hiệu sản xuất nội thất

7. Các thương hiệu mỹ phẩm

8. Các thương hiệu thời trang