Thiết bị dạy học trung học cơ sở

Mã: THCS-156

Kiềng 3 chân

Mã: THCS-154

Bát sứ nung

Mã: THCS-152

Đũa thủy tinh